Wat doet het Huurdersplatform?

overlegOverleg met Wold & Waard

Zo'n zes keer per jaar overleggen wij met Wold & Waard over het beleid en de dienstverlening van Wold & Waard.

Lees meer

Advies

Wij brengen over allerlei onderwerpen advies uit aan Wold & Waard. Dat gaat onder meer het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging en meer.

Lees meer

gesprekIn gesprek met huurders

Wij zijn er voor de huurders van Wold & Waard. Om er achter te komen wat er bij de huurders leeft gaan we in gesprek met huurders.

Lees meer
Over ons

Wij zijn het Huurdersplatform Westerkwartier voor de huurders van Wold & Waard. Wij werken nauw samen met Wold & Waard om de belangen van huurders goed te kunnen behartigen. Ook nemen wij deel aan het overleg van Wold & Waard met de gemeente over de prestatieafspraken.

Via deze site willen we huurders informeren over onze activiteiten en met hen in contact komen. Vragen, en reactie zijn van harte welkom.

Lees meer