Wij stellen de leden van het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) graag aan u voor.

Joukje Scholte uit Opende (voorzitter)
“Ik woon alleen in Opende, in de gemeente Grootegast. Vroeger werd dit gebied de Fries-Groningse heide genoemd, omdat het een groot heideveld was, waar de bevolking erg arm was en in schamele huisjes woonde.
De afgelopen jaren is er met de komst van de sociale woningbouw veel veranderd. Opende is nu een levendig dorp waar mensen graag willen wonen en waar veel voorzieningen zijn. Het dorp heeft zelfs een eigen theater, het Baron Theater. En niet te vergeten; het Blote Voetenpad. Wonen in ‘de parel van het Westerkwartier’ wil iedereen wel, dus het bevalt me hier uitstekend.”
Tien jaar geleden werd ik gevraagd om lid te worden van het Huurdersplatform. Het platform behartigt de belangen van huurders, dat was toen mijn motivatie om mee te gaan doen. In de afgelopen 10 jaar is het werken in het platform behoorlijk veranderd. Hielden we ons 10 jaar geleden voornamelijk bezig met allerlei klachten van huurders. Tegenwoordig praten we mee over alles wat met sociale huur te maken heeft. We worden betrokken bij het beleid en dit kan over van alles gaan, van sloop tot nieuwbouw, van renovatie tot het verduurzamen van woningen en nog veel meer. Het werk is meer inhoudelijk geworden.
Maar voor mij persoonlijk, ik ben inmiddels sinds drie jaar de voorzitter van de club, staat de individuele belangenbehartiging van huurders nog steeds voorop. Dit betekent dat huurders met echt ernstige problemen een beroep op ons kunnen doen.
Ik nodig iedereen uit die denkt ook een bijdrage te kunnen leveren aan het behartigen van de belangen van alle huurders. Neem dan contact met mij op.”

Neem contact op met Joukje Scholte via 0594 – 65 80 10 of jscholte@home.nl

Jan Westerlaan uit Tolbert (vice-voorzitter)
Jan huurt al jaren een woning van Wold & Waard. In november verhuisde hij naar zijn huidige woning in Tolbert, samen met zijn vrouw, 2 zoons en hond Foxy, een asbakje. Jan is erg tevreden met zijn woning. “Een lot uit de loterij “, noemt hij het. Terwijl ik hem bel zit hij heerlijk te genieten van de zon in zijn achtertuin. In het dagelijks leven is Jan coördinator bij Stichting Leergeld. Gezinnen met financiële problemen kunnen aankloppen bij Leergeld. Leergeld wil dat alle kinderen kunnen meedoen. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan de kosten van de voetbalclub, schoolreisjes en zwemlessen en ook bijvoorbeeld door het kopen van een fiets. Daarnaast is hij jarenlang werkzaam geweest bij Arbeidsvoorziening en Kliq waar hij mensen bijstond en bemiddelde naar een nieuwe baan. Hij zet zich nu in bij het Huurdersplatform voor en namens de huurders, om vanuit zijn ervaring mensen te adviseren en behulpzaam te zijn.

Neem contact op met Jan Westerlaan via 06 – 21168046 of janwesterlaan@ziggo.nl

Johan Benjamins uit Grootegast (secretaris)
In 1981 verhuisden Johan Benjamins met zijn vrouw en één kind vanuit Groningen naar Grootegast. Hij vertelt: “Een hele stap voor echte stadjers. We huurden een huis van Woningcorporatie Groninger Westerkwartier, de voorganger van Wold & Waard. Het idee was dat het tijdelijk zou zijn, het is een beetje langer geworden.
Een advertentie van het Huurdersplatform Westerkwartier in de regionale bladen deed me besluiten om me aan te melden als lid. Binnenkort ga ik met deeltijdpensioen. In de afgelopen veertig jaar heb ik allerlei functies gehad binnen het onderwijs. Jarenlang maakte ik deel uit van Medezeggenschapraden waar ik de belangen van docenten behartigde. Op dit moment ben ik ook secretaris van de MR van Stichting RSG de Borgen. Wat betreft beleidswerk zie ik duidelijke overeenkomsten met een huurdersorganisatie. Als secretaris van het platform zal ik me sterk maken voor de belangen van huurders en leefbaarheid.”

Neem contact op met Johan Benjamins via 0594-612244 of jjbenjamins@yahoo.com  

Vonnie Dijkstra uit Opende (penningmeester)
“Mijn naam is Vonnie Dijkstra. Ik ben 54 jaar en woon in Opende. Ik ben sinds 1 november 2016 penningmeester van het Huurdersplatform en zit in het dagelijks bestuur. Verder houd ik mij bezig met de wijziging van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst met Wold & Waard.
Samen met Gerda van der Zee ga ik twee avonden organiseren om het Huurdersplatform onder de aandacht te brengen van de huurders.
Wat ik het leukste vind om te doen is onderhoud en individuele belangenbehartiging. Als huurders niet tevreden zijn over de afhandeling van de reparatieverzoeken en ze komen er niet uit met Wold & Waard, dan kunnen ze contact opnemen met het Huurdersplatform. Wij gaan dan zien of we kunnen helpen het probleem op te lossen.
Ook ben ik geïnteresseerd in de Woonzorgvisie en WMO en denk ik mee over de prestatieafspraken in het bestuurlijk overleg.”

Neem contact op met Vonnie Dijkstra via 0594 – 659648 of johanenvonniedijkstra@home.nl
 


Duncan de Boer uit Leek (lid)
Duncan is, zoals hij zegt, een beginnende huurder. Met zijn vriendin en haar dochter huren zij sinds 2016 een woning van Wold & Waard in Leek. Met grote tevredenheid, een huis met een tuin. Hij mag ook graag in de aarde wroeten, dan kun je in je eentje je gedachten laten gaan en dat werkt zeer ontspannend. Duncan is 30 jaar, werkt in de ICT en speelt honkbal, een niet alledaagse sport. Èn… hij is verreweg het jongste lid van het Huurdersplatform.
“Mijn belangrijkste motivatie is dat ik denk dat ik via het Huurdersplatform de belangen van huurders op een goede manier kan behartigen. Ook van de jongere huurders.
Daarbij wil ik me vooral bezighouden met het energiebeleid, goede betaalbare huurwoningen met een goede prijs – kwaliteitsverhouding en communicatie. Vooral de toegankelijkheid in de communicatie vind ik belangrijk. Je moet mensen weten te bereiken.”

Neem contact op met Duncan de Boer via duncan@dsdeboer.nl

Ubel de Vries uit Marum (lid)
Ubel de Vries woont 19 jaar met zijn vrouw in Marum in deze woning. Voor ze naar dit adres verhuisden, woonden ze in de Margrietlaan, samen met hun 7 kinderen. “Toen die allemaal het huis uit waren, vonden we de woning veel te groot voor ons beiden,” vertelt Ubel. “En daarnaast heeft deze woning zon in de achtertuin. Ook heel fijn.”
Ubel zit al jaren bij het platform. “Dat begon bij de Huurdersvereniging Marum, voor de fusie, en sinds 11 jaar is dat het Huurdersplatform Westerkwartier.” Ubel is tot hij met de vut ging houtbewerker geweest bij Novatec in Tolbert. Hij maakte daar kasten en ander meubilair. Daarvoor werkte hij twintig jaar in de bouw. Dat is ook de reden waarom hij vooral geïnteresseerd is in onderhoud, nieuwbouw en financiële onderwerpen. Hij vindt het leuk om bij te blijven en betrokken te zijn. “En om te kijken hoe ver je kunt gaan,” vertelt hij met een grote glimlach.
Ubel is lid van het Dagelijks Bestuur van het Huurdersplatform, samen met Joukje Scholte.

Neem contact op met Ubel de Vries via 0594 – 64 22 02 of u.devries@hotmail.com


Gerda van der Zee uit Marum (lid)
Gerda is sinds februari 2016 huurder bij Wold & Waard. Zij woont in Marum. Vijf jaar geleden is ze werkloos geraakt en door fysieke omstandigheden helaas wat beperkt in haar mogelijkheden. Ze houdt ervan om te klussen en tuinieren, maar vindt het ook erg prettig om met denkwerk bezig te zijn.
Toen ze voor de vraag kwam te staan of een lidmaatschap in het Huurdersplatform iets voor haar zou zijn, zag ze de kans om ook weer met haar hoofd aan het werk te gaan.
Ze houdt zich bij het platform bezig met de prestatieafspraken, de woonzorgvisie en onderhoudsvraagstukken. “Ik vind het belangrijk om naar de praktijk te kijken. Wat komt er in de praktijk terecht van wat er in theorie bedacht is.” Rechtvaardigheid en betaalbaarheid zijn ook belangrijke principes voor haar. “En dat we het over de mensen hebben en niet over objecten.” Ze wil in contact komen met huurders en daarom is ze vanuit het platform ook bezig met de organisatie van Huurderscafé’s. “Ik hoop dat ook veel jongere huurders zullen komen.

Neem contact op met Gerda van der Zee via 06 – 29178743 of gerda196106@gmail.com
 

 

Heeft u belangstelling om lid te worden en mee te praten met de gemeenten en Wold & Waard? Dat kan nog steeds. Neem contact op met Joukje Scholte, voorzitter van het Huurdersplatform Westerkwartier. Zij is bereikbaar op 0594 – 65 80 10 of via jscholte@home.nl

 

Denk met ons mee!

Wij zijn benieuwd naar uw mening als huurder van Wold & Waard. Denk met ons mee!

Denk mee