Geen Huurderscafés in 2019, wel deelname aan Bewust-wonen-weken

Datum: 6 mei 2019

In 2018 organiseerde het huurdersplatform in verschillende dorpen in het Westerkwartier huurderscafés waarin met huurders het gesprek werd aangegaan over bewonerszaken. Vaak waren de woonomgeving en de huurhoogte onderwerp van gesprek. Ook de service van de woningcorporatie kwam aan de orde.

De zaken die men in de cafés noemde werden besproken en opgelost in het overleg dat Huurders Platform Westerkwartier met Wold&Waard regelmatig met elkaar hebben.

Dit jaar geen huurderscafé, maar het betekent niet dat de huurdersorganisatie niet van zich laten horen. Zo zal het Platform ook vertegenwoordigd zijn in de activiteiten van de ‘Bewust-wonen-weken’ in het najaar van 2019.

Elders op de site las u al dat het platform samen met Wold&Waard in het komende half jaar gaat werken aan een nieuw huurbeleid.

Van beide zaken zullen we u via deze site op de hoogte houden. Op facebook vindt u ons onder Wold&Waard huurdersplatform.

Deel via