Verslag Huurderscafé Grootegast

Datum: 4 oktober 2017

Enkele tientallen huurders ontmoetten op 25 september het Huurdersplatform Westerkwartier. In een vol zaaltje werd onder leiding van journalist Koos Bijlsma gepraat over wonen in een huis van Wold & Waard en het werk van het platform dat de belangen van huurders behartigt.

Na een voorstelrondje van de platformleden laat Bijlsma het publiek reageren op een aantal stellingen over diensten van Wold & Waard, huren en energieplannen. Met een microfoon loopt hij al pratend en vragend door de zaal en weet daarmee de tongen goed los te maken.

Een meerderheid van de aanwezigen is tevreden over de diensten van de woningcorporatie. Enkele vragen worden door de leden van het platform meegenomen en zullen met Wold & Waard worden besproken. Ook het huurbeleid en huurverhogingen, waarbij het platform nauw betrokken is, roept geen vragen op.

In de afgelopen periode werden er ‘schouwen’ uitgevoerd door het platform in samenwerking met gemeenten en de woningcorporatie. Elk dorp wordt bezocht en bekeken. Soms is het daarbij nodig dat het platform afspraken maakt met gemeente of de verhuurder om zaken die niet in orde zijn aan te pakken.
Aanwezige huurders vullen het actielijstje aan met aandachtspunten uit hun eigen directe omgeving.

Pilot
Voor 2050 zullen alle huizen in Nederland energieneutraal moeten zijn, een door de overheid opgelegd doel waaraan ook Wold & Waard vorm wil geven. Er zal gestart worden met een pilot van dertig woningen waarbij zonnepanelen en energiebesparende maatregelen zorgen voor nul-op-de-meter.
De zaal ziet het belang van duurzaamheid, maar men is wel van mening dat het niet mag leiden tot een verzwaring van de woonlasten. Het huurdersplatform geeft aan nu al in gesprek te zijn met Wold & Waard over energieopwekking en kosten. De Energie-Prestatie-Vergoeding (EPV) die in de toekomst de plaats zal innemen van de energienota mag de huurder niet in de portemonnee raken.
Enkele bezoekers van het huurderscafe geven aan graag in aanmerking te komen voor de pilot.

Na een informeel moment met een hapje en een drankje verlaten de cafebezoekers de zaal met een tasje met gadgets, de goodiebag. Een term waarvoor zelfs Koos Bijlsma geen goed Fries woord kon bedenken.

Bekijk hieronder de foto’s.

 

Deel via