Huurverhoging 2019

Datum: 6 mei 2019

Elk jaar legt Wold&Waard het voorstel over de jaarlijkse huurverhoging ter advies aan het Platform voor. Dit jaar is de verhoging voor de huren 1,15%.

Het platform heeft geadviseerd om de huren niet te verhogen. We zien dat de woonlasten per januari 2019 fors zijn gestegen, zeker waar het de energielasten betreft. Het betekent voor mensen met een smalle beurs een forse aanslag op het besteedbaar inkomen.

Wold&Waard heeft het advies van het platform niet overgenomen, omdat de huurverhoging in het voorstel al flink lager is dan het landelijk gemiddelde en lager dan het door de overheid toegestane percentage. De overheid stelde de maximale huurverhoging op 2,6%. Bovendien doet de corporatie niet mee aan de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ die kan oplopen tot 4,5%.

Bovendien is Wold&Waard niet de aangewezen organisatie om de gevolgen van de door de overheid opgelegde ‘energiebelasting’ te compenseren.

Het HPW heeft begrip voor deze reactie maar adviseert de woningcorporatie wel om haast te maken met energiebesparende maatregelen voor alle woningen. Dit zal de woonlasten gunstig beïnvloeden.

Deel via