Wold&Waard, gemeenten en Huurdersplatform tekenen afspraken

Datum: 8 december 2017

Op 8 december 2017 ondertekenden de wethouders van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, de directeur Wold&Waard én het Huurderplatform Westerkwartier de prestatieafspraken voor 2018. Hierin is vastgelegd wat de zij gezamenlijk willen bereiken voor de  sociale huursector in het komend jaar. Sinds de invoering van de nieuwe woningwet in 2015 hebben niet alleen gemeenten en corporatie een rol, maar heeft het HPW als vertegenwoordigers van huurders een belangrijke stem bij het maken van de zgn. prestatieafspraken.

Deel via