Zo’n zes keer per jaar overleggen wij met woningcorporatie Wold & Waard over het beleid en de dienstverlening van Wold & Waard. Dat gaat over jaarlijks terugkerende onderwerpen. Daarnaast overleggen we Wold & Waard en de vier gemeenten over de jaarlijks te maken te Prestatieafspraken.

In het voorjaar bespreken we de uitgangspunten van het beleid en begroting van Wold & Waard en dat krijgt in de loop van het jaar een vervolg door het overleg over het BOD, de keuze die worden gemaakt in de begroting en de Prestatieafspraken

Denk met ons mee!

Wij zijn benieuwd naar uw mening als huurder van Wold & Waard. Denk met ons mee!

Denk mee