Shot from huurderscafe

No Events

Met wie houdt het Huurdersplatform contact

voor u en uw omgeving

… met huurders

  • Met huurderscafés en aanwezigheid op evenementen houden wij contact met u.
  • Bij de verschillende renovaties, verduurzamingen en andere grotere projecten zijn wij altijd betrokken om de huurder bij te staan

… met Wold en Waard

  • Tijdens onze frequente vergadering met Wold en Waard werken we onder andere aan uw woongenot
  • Werken wij nauw samen om tot het best haalbare huurbeleid te komen

… met de gemeente

  • Samen met Wold en Waard en de gemeente werken wij sinds 2015 aan de prestatieafspraken en zien we er op toe dat alle partijen de afgesproken taken uitvoeren

… met de Woonbond

  • De Woonbond ondersteunt ons met kennis en begeleiding met de soms moeilijke vraagstukken die op ons afgestuurd worden

… met de Raad van commissarissen

  • Om onze ervaringen kwijt te kunnen en te beoordelen of Wold en Waard zich aan de afspraken houdt