Wat doet het Huurdersplatform?


Overleg met Wold & Waard

Zo’n zes keer per jaar overleggen wij met woningcorporatie Wold & Waard over het beleid en de dienstverlening van Wold & Waard.


Advies

Wij brengen over allerlei onderwerpen advies uit aan Wold & Waard. Dat gaat onder meer het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, over het Bod dat Wold & Waard aan de gemeente heeft gedaan voor 2017 en de jaren daarna.


In gesprek met huurders

Wij zijn er voor de huurders van Wold & Waard. Om er achter te komen wat er bij de huurders leeft gaan we in gesprek met huurders.

Wat doet het Huurdersplatform Westerkwartier ook weer

Het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) draait alweer een paar jaar in de huidige samenstelling. Peter de Vries is het afgelopen jaar het HPW komen versterken en daarmee komt het aantal leden 8, zie elders op deze pagina.

Het HPW is nu goed op elkaar ingespeeld en de resultaten mogen er dan ook zijn. De belangenbehartiging van de huurders van Wold & Waard staat voorop en daarvoor overlegt het HPW veelvuldig en intensief met Wold & Waard. Belangrijke onderwerpen zijn in hoofdzaak; het huurbeleid, voldoende goede woningen, de kwaliteit van de woningen, leefbaarheid en daar komt de op handen zijnde fusie tussen Wold & Waard en Stichting Huisvesting Vredewold nog eens bij.