Wat doet het Huurdersplatform?


overleg Overleg met Wold & Waard

Zo’n zes keer per jaar overleggen wij met woningcorporatie Wold & Waard over het beleid en de dienstverlening van Wold & Waard.


Advies

Wij brengen over allerlei onderwerpen advies uit aan Wold & Waard. Dat gaat onder meer het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, over het Bod dat Wold & Waard aan de gemeente heeft gedaan voor 2017 en de jaren daarna.


gesprek In gesprek met huurders

Wij zijn er voor de huurders van Wold & Waard. Om er achter te komen wat er bij de huurders leeft gaan we in gesprek met huurders.

Over ons

Wij zijn het Huurdersplatform Westerkwartier voor de huurders van Wold & Waard. Wij werken nauw samen met Wold & Waard om de belangen van huurders goed te kunnen behartigen. Ook nemen wij deel aan het overleg van Wold & Waard met de gemeente over de prestatieafspraken.

Via deze site willen we huurders informeren over onze activiteiten en met hen in contact komen. Vragen, en reactie zijn van harte welkom.