Het Huurdersplatform Westerkwartier zoekt een nieuw lid

Het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) is er voor de huurders van Wold&Waard en is als overkoepelende huurdersorganisatie de belangrijkste gesprekspartner namens de huurders met Wold & Waard. Beide partijen hechten veel waarde aan het betrekken van huurders bij het beleid en beheer van Wold&Waard. Daarom hebben beide afgesproken hierin samen op te trekken, om zo elkaars belang en doelen te versterken.

Om die rol goed te kunnen vervullen is het HPW enkele jaren terug deels vernieuwd en versterkt.
Door het vertrekt van een van onze leden is er een vacature en zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Waar staan wij voor?

Als HPW kijken we naar de huidige, actuele, situatie en naar toekomstige ontwikkelingen. Daarom richten wij ons op:

 • voldoende betaalbare en beschikbare woningen, ook voor ouderen
 • beperking van de huurstijging
 • goede kwaliteit van de woningen en een goed onderhoudsbeleid
 • energiebesparende maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en verlaging van de woonlasten
 • een leefomgeving die schoon, heel en veilig is
 • beperking van woonlasten, ook als het gaat om gemeentelijke heffingen

Wat doen wij?

Als HPW overleggen we in het belang van de huurders zo’n zes keer per jaar met Wold&Waard. Daarbij hebben we adviezen aan Wold&Waard voorgelegd over, het huurbeleid, jaarlijkse huuraanpassing, begrotingen, energie- en vastgoedbeleid. Jaarlijks maken gemeenten en corporaties afspraken over de prestaties die ze de komende jaren op het gebied van wonen gaan leveren. De zogenaamde prestatieafspraken. Wij nemen deel aan het bestuurlijk overleg waar die afspraken worden gemaakt. Om ons werk goed te kunnen gaan we voortdurend met huurders van Wold&Waard in gesprek om te horen wat er bij hen leeft.

Wie zoeken wij?

We zoeken naar een huurder van Wold&Waard. Daarvan verwachten wij dat deze in elk geval:

 • Affiniteit heeft bij de taken van het HPW
 • Tijd heeft om actief deel te nemen aan de activiteiten en het overleg van het HPW
 • Een goede huurder is van Wold&Waard
 • Zich betrokken voelt bij het beleid en dienstverlening van Wold&Waard
 • Zich betrokken voelt bij het wonen in het Westerkwartier
 • Geen andere functies bekleedt die strijdig kunnen zijn met het belang van HPW en W&W

Belangstelling?

Als u mee wilt doen en deel wilt nemen aan het HPW, neem dan voor 1 juli 2019 contact op. U kunt de brief of email richten aan:

Joukje Scholte, voorzitter HPW
De Hoge Kamp 10
9865 BM Opende
E-mail: jscholte@home.nl
Telefoon: 0594 658010