Wij stellen de leden van het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) graag aan u voor.

Joukje Scholte

Ik woon alleen in Opende in de gemeente Grootegast. Vroeger werd dit gebied de Fries-Groningse heide genoemd, omdat het een groot heideveld was, waar de bevolking erg arm was en in schamele huisjes woonde.

De afgelopen jaren is er met de komst van de sociale woningbouw veel veranderd. Opende is nu een levendig dorp waar mensen graag willen wonen en waar veel voorzieningen zijn. Het dorp heeft zelfs een eigen theater, het Baron Theater. En niet te vergeten; het Blote Voetenpad.

Wonen in “de parel van het Westerkwartier “ wil iedereen wel, dus het bevalt me hier uitstekend.

Tien jaar geleden werd ik gevraagd om lid te worden van het Huurdersplatform. Het platform behartigt de belangen van huurders, dat was toen mijn motivatie om mee te gaan doen. In de afgelopen 10 jaar is het werken in het platform behoorlijk veranderd. Hielden we ons 10 jaar geleden voornamelijk bezig met allerlei klachten van huurders. Tegenwoordig praten we mee over alles wat met sociale huur te maken heeft. We worden betrokken bij het beleid en dit kan over van alles gaan, van sloop tot nieuwbouw, van renovatie tot het verduurzamen van woningen en nog veel meer. Het werk is meer inhoudelijk geworden.

Maar voor mij persoonlijk, ik ben inmiddels sinds drie jaar de voorzitter van de club, staat de individuele belangenbehartiging van huurders nog steeds voorop. Dit betekent dat huurders met echt ernstige problemen een beroep op ons kunnen doen.

Gelukkig kan ik melden dat wij inmiddels 4 nieuwe leden hebben kunnen aantrekken. Ik nodig iedereen uit die denkt ook een bijdrage te kunnen leveren aan het behartigen van de belangen van alle huurders. Neem dan contact met mij op.


Vonnie Dijkstra

Mijn naam is Vonnie Dijkstra. Ik ben 54 jaar en woon in Opende. Ik ben sinds 1 november 2016 penningmeester van het Huurdersplatform en zit in het dagelijks bestuur. Verder houd ik mij bezig met de wijziging van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst met Wold & Waard. Samen met Gerda van der Zee ga ik twee avonden organiseren om het Huurdersplatform onder de aandacht te brengen van de huurders. Wat ik het leukste vind om te doen is onderhoud en individuele belangenbehartiging. Als huurders niet tevreden zijn over de afhandeling van de reparatieverzoeken en ze komen er niet uit met Wold & Waard, dan kunnen ze contact opnemen met het Huurdersplatform. Wij gaan dan zien of we kunnen helpen het probleem op te lossen. Ook ben ik geïnteresseerd in de Woonzorgvisie en WMO en denk ik mee over de prestatieafspraken in het bestuurlijk overleg.


Gerda van der Zee

Gerda is sinds februari 2016 huurder bij Wold & Waard. Zij woont in Marum. Vijf jaar geleden is ze werkloos geraakt en door fysieke omstandigheden helaas wat beperkt in haar mogelijkheden. Ze houdt ervan om te klussen en tuinieren, maar vindt het ook erg prettig om met denkwerk bezig te zijn. Toen ze voor de vraag kwam te staan of een lidmaatschap in het Huurdersplatform iets voor haar zou zijn, zag ze de kans om ook weer met haar hoofd aan het werk te gaan. Ze houdt zich bij het platform bezig met de prestatieafspraken, de woonzorgvisie en onderhoudsvraagstukken. “Ik vind het belangrijk om naar de praktijk te kijken. Wat komt er in de praktijk terecht van wat er in theorie bedacht is.” Rechtvaardigheid en betaalbaarheid zijn ook belangrijke principes voor haar. “En dat we het over de mensen hebben en niet over objecten.” Ze wil in contact komen met huurders en daarom is ze vanuit het platform ook bezig met de organisatie van Huurderscafé’s. “Ik hoop dat ook veel jongere huurders zullen komen.


Duncan de Boer

Duncan is, zoals hij zegt, een beginnende huurder. Met zijn vriendin en haar dochter huren zij sinds 2016 een woning van Wold & Waard in Leek. Met grote tevredenheid, een huis met een tuin. Hij mag ook graag in de aarde wroeten, dan kun je in je eentje je gedachten laten gaan en dat werkt zeer ontspannend. Duncan is 34 jaar, werkt in de ICT en speelt honkbal, een niet alledaagse sport. Èn… hij is verreweg het jongste lid van het Huurdersplatform. Mijn belangrijkste motivatie is dat ik denk dat ik via het Huurdersplatform de belangen van huurders op een goede manier kan behartigen. Ook van de jongere huurders. Daarbij wil ik me vooral bezighouden met het energiebeleid, goede betaalbare huurwoningen met een goede prijs – kwaliteitsverhouding en communicatie. Vooral de toegankelijkheid in de communicatie vind ik belangrijk. Je moet mensen weten te bereiken.