Wij stellen de leden van het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) graag aan u voor.

Gerda van der Zee

Gerda is sinds februari 2016 huurder bij Wold & Waard. Zij woont in Marum. Vijf jaar geleden is ze werkloos geraakt en door fysieke omstandigheden helaas wat beperkt in haar mogelijkheden. Ze houdt ervan om te klussen en tuinieren, maar vindt het ook erg prettig om met denkwerk bezig te zijn. Toen ze voor de vraag kwam te staan of een lidmaatschap in het Huurdersplatform iets voor haar zou zijn, zag ze de kans om ook weer met haar hoofd aan het werk te gaan. Ze houdt zich bij het platform bezig met de prestatieafspraken, de woonzorgvisie en onderhoudsvraagstukken. “Ik vind het belangrijk om naar de praktijk te kijken. Wat komt er in de praktijk terecht van wat er in theorie bedacht is.” Rechtvaardigheid en betaalbaarheid zijn ook belangrijke principes voor haar. “En dat we het over de mensen hebben en niet over objecten.” Ze wil in contact komen met huurders en daarom is ze vanuit het platform ook bezig met de organisatie van Huurderscafé’s. “Ik hoop dat ook veel jongere huurders zullen komen.


Vonnie Dijkstra

Mijn naam is Vonnie Dijkstra. Ik ben 54 jaar en woon in Opende. Ik ben sinds 1 november 2016 penningmeester van het Huurdersplatform en zit in het dagelijks bestuur. Verder houd ik mij bezig met de wijziging van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst met Wold & Waard. Samen met Gerda van der Zee ga ik twee avonden organiseren om het Huurdersplatform onder de aandacht te brengen van de huurders. Wat ik het leukste vind om te doen is onderhoud en individuele belangenbehartiging. Als huurders niet tevreden zijn over de afhandeling van de reparatieverzoeken en ze komen er niet uit met Wold & Waard, dan kunnen ze contact opnemen met het Huurdersplatform. Wij gaan dan zien of we kunnen helpen het probleem op te lossen. Ook ben ik geïnteresseerd in de Woonzorgvisie en WMO en denk ik mee over de prestatieafspraken in het bestuurlijk overleg.


Duncan de Boer

Duncan is, zoals hij zegt, een beginnende huurder. Met zijn vriendin en haar dochter huren zij sinds 2016 een woning van Wold & Waard in Leek. Met grote tevredenheid, een huis met een tuin. Hij mag ook graag in de aarde wroeten, dan kun je in je eentje je gedachten laten gaan en dat werkt zeer ontspannend. Duncan is 34 jaar, werkt in de ICT en speelt honkbal, een niet alledaagse sport. Èn… hij is verreweg het jongste lid van het Huurdersplatform. Mijn belangrijkste motivatie is dat ik denk dat ik via het Huurdersplatform de belangen van huurders op een goede manier kan behartigen. Ook van de jongere huurders. Daarbij wil ik me vooral bezighouden met het energiebeleid, goede betaalbare huurwoningen met een goede prijs – kwaliteitsverhouding en communicatie. Vooral de toegankelijkheid in de communicatie vind ik belangrijk. Je moet mensen weten te bereiken.