Categorie: Nieuws

 • Feestelijke opening ‘Project Fruit’

  In Midwolde is vandaag het project afgerond in d Olle Tuun, zij wonnen de leefbaarheidsprijs in 2020 tijdens de Bewust Wonen Weken. Het dorp is ook gekozen als pilotdorp voor een project ontstaan vanuit het voedselakkoord. Via de prestatieafspraken is een team gevormd waarin de Gemeente Westerkwartier, de Schans, Wold & Waard en het Huurdersplatform…

 • Enquête – Resultaat

  Een tijdje geleden hebben wij u een enquête laten invullen, waarvan we u de resultaten nog zouden delen. Allereerst hartelijk bedankt voor de uitgebreide respons, hier kunnen wij de komende periode zeker goed mee aan de slag.

 • Prestatieafspraken 2022-2025 Woonbeleid Westerkwartier vastgelegd

  Donderdag 10 december 2021 hebben de gemeente Westerkwartier, woningcorporaties Wold & Waard en Wierden en Borgen en de huurdersvertegenwoordigers de prestatieafspraken 2022-2025 ondertekend. De partijen hebben afgesproken dat de voorraad sociale huurwoningen in deze periode met 156 woningen toeneemt. Ook zijn afspraken gemaakt over betaalbaarheid, doelgroepen, verduurzaming en leefbaarheid. De partijen kijken er naar uit…

 • Bewust wonen weken

  Gemeente, woningcorporaties en huurdersplatform Westerkwartier rijden 3 weken met een contactkeet door de gemeente. Tijdens de Bewust Wonen Weken van 10 t\/m 31 oktober kunnen huurders in het Westerkwartier in de keet gratis een tas vol energiebespaarproducten halen.

 • Van arm naar beter?

  In 2018 is door KAW onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid van het wonen (huurders en kopers) in het Westerkwartier. Uit het onderzoek bleek dat de totale tekort- en risicogroep in de sociale huur- en koopsector ongeveer 3.000 huishoudens bedraagt. In relatieve zin komen tekorten en risico’s bij huurders vaker voor; 32 % van de huurders…

 • Géén huurverhoging per 1 juli 2021 a.s.!

  Na aandringen van de Tweede en de Eerste kamer heeft de minister van wonen voor één keer besloten dat de huren per 1 juli a.s. niet verhoogd mogen worden, omdat veel mensen getroffen zijn door de coronamaatregelen die de regering genomen heeft. Veel mensen hebben hun baan verloren of hebben hun inkomen fors zien dalen.…

 • Huurdersplatform Westerkwartier organiseert bewonersbijeenkomsten

  Informeren en raadplegen van huurders over fusie woningcorporaties Op 11 en 12 augustus organiseert Huurdersplatform Westerkwartier op verschillende locaties in onze gemeente bijeenkomsten voor de huurders van Wold & Waard. Aanleiding is een voorgenomen fusie tussen Wold & Waard en Stichting Huisvesting Vredewold. Het platform vindt het belangrijk hierover de mening van de huurders peilen.…

 • Registratiepunt Huurcommissie

  De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de coronacrisis in de financi\u00eble problemen raakten een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.Wij willen uw vragen uw achterban op het bestaan van…

 • Beurs ‘Veilig wonen’

  Op vrijdag 11 oktober was het Huurdersplatform Westerkwartier aanwezig op de beurs \u2018Veilig Wonen\u2019 in de Postwagen in Tolbert. De beurs werd georganiseerd door de woningcorporaties, gemeente en het Huurdersplatform. Andere stands werden bemand door woonadviseurs, een verzekeringsmaatschappij, de veiligheidsregio en lokale ondernemers

 • Werken aan een nieuw Huurbeleid

  In 2018 werd in opdracht het Huurdersplatform Westerkwartier, Wold & Waard en de gemeenten in het Westerkwartier een woonlastenonderzoek uitgevoerd. KAW, woningmarktadviseurs deden een groot onderzoek onder 20.000 huishoudens.