Prestatieafspraken 2022-2025 Woonbeleid Westerkwartier vastgelegd

Donderdag 10 december 2021 hebben de gemeente Westerkwartier, woningcorporaties Wold & Waard en Wierden en Borgen en de huurdersvertegenwoordigers de prestatieafspraken 2022-2025 ondertekend. De partijen hebben afgesproken dat de voorraad sociale huurwoningen in deze periode met 156 woningen toeneemt. Ook zijn afspraken gemaakt over betaalbaarheid, doelgroepen, verduurzaming en leefbaarheid. De partijen kijken er naar uit vanaf januari aanstaande gezamenlijk uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.

Voldoende en gevarieerd aanbod sociale huurwoningen

In 2022 zetten de partijen zich in voor een voldoende en gevarieerd aanbod sociale huurwoningen. Wold & Waard bouwt in 2022 36 nieuwe woningen. De partijen gaan in 2022 ook aan de slag met woonplannen per dorp.

Verduurzamen woningen zorgt voor energiebesparing

In 2022 worden ongeveer 120 woningen door renovatie energiezuiniger gemaakt. Met de renovatie krijgen de woningen minimaal het energielabel A. Deze verbetering levert een besparing op in het energieverbruik. Ook daalt hiermee de Co2-uitstoot. Voor bestaande woningen, die de eerstkomende tien jaar niet in aanmerking komen voor renovatie, is Wold & Waard bezig met een plan voor de basiskwaliteit van de woningen. Hierbij kun je denken aan het plaatsen van HR++ glas en zonnepanelen.

Veiligheid in 2022 thema Bewust Wonen Weken

In het kader van de leefbaarheid organiseren de corporaties, huurdersvertegenwoordigers en de gemeente elk jaar in oktober de campagne ‘Bewust Wonen Weken’. In 2022 staat het thema Veiligheid centraal.

Meerjarige afspraken

In de prestatieafspraken werken de partijen de ambities en opgaven uit de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 verder uit. De partijen hebben voor het eerst meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Jaarlijks vertalen zij deze meerjarige afspraken in samenwerking in concrete jaarafspraken.