Huurdersplatform Westerkwartier organiseert bewonersbijeenkomsten

Informeren en raadplegen van huurders over fusie woningcorporaties

Op 11 en 12 augustus organiseert Huurdersplatform Westerkwartier op verschillende locaties in onze gemeente bijeenkomsten voor de huurders van Wold & Waard. Aanleiding is een voorgenomen fusie tussen Wold & Waard en Stichting Huisvesting Vredewold. Het platform vindt het belangrijk hierover de mening van de huurders peilen. De huurdersorganisatie moet haar instemming verlenen aan het voorgenomen besluit. Dit is verplicht op grond van de Woningwet. Wold & Waard en het huurdersplatform zijn sinds november 2019 met elkaar in gesprek over de mogelijke samenwerking tussen beide woningcorporaties.

Wold & Waard is een grote woningcorporatie in de gemeente Westerkwartier met een breed aanbod van ongeveer vijfduizend woningen. Vredewold is een kleinere speler op de woningmarkt die zich met een kleine zevenhonderd woningen richt op seniorenhuisvesting. Dat is lastig in een tijd waarin er veel gevraagd wordt van woningcorporaties op het gebied van volkshuisvesting, denk hierbij onder andere aan verduurzaming. Samengaan kan voor beide partijen voordelen bieden.

Het Huurdersplatform Westerkwartier heeft in de afgelopen periode vooral gekeken naar de belangen van de huurders en het totaal aanbod van de diensten van de fusiecorporatie. Er is gelet op betaalbaarheid van woningen; een fusie mag niet leiden tot huurverhogingen. Daarnaast is het woningaanbod erg belangrijk; wat zijn de gevolgen voor de beschikbaarheid van woningen? Ook verduurzaming van woningen was een belangrijk onderwerp van gesprek. Hoe gaan we verder met het nemen van energiebesparende maatregelen in woningen?
Bovendien wil het platform dat de kwaliteit van de dienstverlening op hetzelfde niveau blijft. Een belangrijk aspect van een fusie is het totaal van de financi\u00eble gevolgen voor de organisatie. Leden van het platform hebben zich verdiept in het financi\u00eble consequenties voor de corporatie.

Het huurdersplatform heeft bij al deze besprekingen gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van een adviseur van de Woonbond, de landelijke huurdersorganisatie.

Op de bijeenkomsten in augustus willen Wold & Waard en Huurdersplatform Westerkwartier de bewoners informeren en raadplegen over de voorgenomen fusie. Huurders van de corporatie worden persoonlijk uitgenodigd en ontvangen een kaart waarop de tijdstippen, locaties en de wijze van aanmelding zijn vermeld. Deelnemers kunnen zich aanmelden t/m 7 Augustus.