Werken aan een nieuw Huurbeleid

In 2018 werd in opdracht het Huurdersplatform Westerkwartier, Wold&Waard en de gemeenten in het Westerkwartier een woonlastenonderzoek uitgevoerd. KAW, woningmarktadviseurs deden een groot onderzoek onder 20.000 huishoudens.

Eén van de uitkomsten was dat de woonlasten van veel huurders te hoog zijn in verhouding tot hun inkomen. HPW wil daarom nadenken over een nieuw huurbeleid. Wat is een ‘rechtvaardig’ huurbeleid? Kijken we naar kwaliteit – prijs? Kijken we naar inkomen? Hoeveel mag een huishouden aan huur besteden gelet op het inkomen?

Het platform heeft de Woonbond ingeschakeld. De Woonbond behartigt de belangen van huurders in Nederland. Tijdens een eerste overleg ontstond het idee om nieuw huurbeleid te ontwikkelen in samenwerking met woningcorporatie.

HPW en Wold&Waard besloten om samen te gaan nadenken over een nieuw huurbeleid. Het overleg wordt geleid door medewerkers van de Woonbond.

Op 23 april startte een werkgroep bestaande uit MT-leden van Wold&Waard en leden van het huurdersplatform. In de bijeenkomst werd gepraat over rechtvaardige huren, leefbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid.

In het komende halfjaar zal de werkgroep bezig zijn met de uitwerking van een nieuw huurbeleid dat voor de huurders én de woningcorporatie goed past binnen een echt sociaal huisvestingsbeleid voor de huurders van Wold&Waard.