Huurdersplatform Westerkwartier en Woonlasten

Het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) zet zich sterk in voor voldoende, goede en betaalbare woningen. Door het regeringsbeleid is dat al jaren onder zware druk komen te staan. Woningbouwcorporaties betalen een heffing aan de regering om de begroting van ons land rond te krijgen. Om die heffing te kunnen betalen mogen ze de huren extra verhogen. Daarvan is de huurder dan weer de dupe. Door diezelfde heffing hebben de corporatie de laatste jaren ook minder mogelijkheden gehad om te kunnen investeren in en aan de woning of zelfs nieuw te bouwen.

Het HPW maakt zich al jaren zorgen over deze ontwikkelingen. In het overleg met Wold & Waard en de gemeente over de zogenaamde prestatieafspraken, dat zijn afspraken over wat Wold & Waard en de gemeente het komende jaar aan het wonen gaan investeren, dringt HPW voortdurend aan op het beperken van de woonlasten. Ook heeft HPW in dat zelfde overleg aangedrongen op een onderzoek naar de inkomens en woonlasten van de huurders en huiseigenaren in het Westerkwartier. Dat onderzoek “Betaalbaar wonen in het Westerkwartier” is eind 2018 verschenen.

Uit dat onderzoek blijkt dat een vrij grote groep steeds meer moeite heeft om financieel goed rond te komen. De woonlasten zijn een grote kostenpost in het huisboekje. Daarom dringt het HPW er bij Wold & Waard en de gemeente op aan om de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Dat kan door:

  • Beperking van de gemeentelijke lasten
  • Kwijtschelding van die lasten voor de mensen met een bijstandsuitkering
  • Beperking van de jaarlijkse huurverhoging
  • Het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen.
  • Behoud van goedkope huurwoningen.

Naar aanleiding van het onderzoek gaan HPW en Wold & Waard samen werken aan een nieuw huurbeleid van Wold & Waard voor de komende jaren. Een mooie uitdaging voor beide partijen. De Woonbond begeleidt het proces om tot een nieuw huurbeleid te komen. Het HPW zal zich vooral inzetten voor de mensen met een laag inkomen en voor voldoende betaalbare woningen.

Het HPW volgt de ontwikkelen op het gebied van verduurzamen op de voet. Wat opvalt is dat het volledig verduurzamen van een woning heeft veel geld kost. Als het verduurzamen eenvoudiger wordt uitgevoerd, kun je meer woningen isoleren. En daarmee heeft een grotere groep huurders het plezier van een beter wooncomfort en lagere woonlasten. Ook hiervoor maakt het HPW zich sterk