Woonlastenonderzoek 2018

Omdat het huurdersplatform de belangen van huurders zo goed mogelijk probeert te behartigen wilde het platform meer inzicht krijgen in de gemiddelde woonlasten. In 2017 ontstond het initiatief om een woonlastenonderzoek te laten uitvoeren.

Voor de uitvoering van dit onderzoek werd samenwerking gezocht met Wold&Waard en de gemeenten in het Westerkwartier. Voor het complete beeld van de huur- en koopsector werden 20.000 huishoudens in het Westerkwartier aangeschreven om deel te nemen aan het onderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door KAW, woningmarktadviseurs, die de deelnemers hebben geënquêteerd over betaalbaarheid, energiekosten, beschikbaarheid en kwaliteit van huur- en koopwoningen in het westen van de provincie. Belangrijk in het onderzoek was de verhouding tussen woonlasten en inkomen.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek op een rijtje:

  • Voor zo’n 750 huishoudens in de huursector zijn de woon- en energielasten te hoog. Men ervaart een tekort van € 200-€ 300 per maand.
  • Veel mensen blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van regelingen die een aanvulling kunnen zijn op het inkomen.
  • Veel alleenstaanden wonen in een huurhuis dat niet passend of te kostbaar is.
  • 150-200 huishoudens in koopwoningen hebben problemen door een te hoge hypotheek en een te laag inkomen door baanverlies of scheidingen.

Bij het Huurders Platform Westerkwartier hebben deze conclusies geleid om na te denken over een nieuw initiatief. HPW wil in gesprek met Wold&Waard over een nieuw Huurbeleid en energiebesparende maatregelen.