Overleg met Wold & Waard

Zo’n zes keer per jaar overleggen wij met woningcorporatie Wold & Waard over het beleid en de dienstverlening van Wold & Waard.

Dat gaat over jaarlijks terugkerende onderwerpen. Daarnaast overleggen we Wold & Waard en de vier gemeenten over de jaarlijks te maken te Prestatieafspraken.

In het voorjaar bespreken we de uitgangspunten van het beleid en begroting van Wold & Waard en dat krijgt in de loop van het jaar een vervolg door het overleg over het BOD, de keuze die worden gemaakt in de begroting en de Prestatieafspraken