Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) is er voor alle huurders en woningzoekenden van Wold & Waard en is als overkoepelende huurdersorganisatie de belangrijkste gesprekspartner met Wold & Waard. Beide partijen hechten veel waarde aan het betrekken van huurders bij het beleid en beheer van Wold & Waard. Daarom hebben beide afgesproken hierin samen op te trekken, om zo elkaars belang en doelen te versterken.

Om die rol goed te kunnen vervullen is het HPW enkele jaren terug deels vernieuwd en versterkt.

Binnenkort vertrekken twee van onze leden na twee volbrachte termijnen en zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Waar staan wij voor?

Als HPW kijken we naar de huidige, actuele situatie en naar toekomstige ontwikkelingen. Daarom richten wij ons onder andere op:

 • voldoende betaalbare en beschikbare woningen, voor jongeren, gezinnen en ouderen
 • beperking van de huurstijging en verlaging van de woonlasten, ook als het gaat om gemeentelijke heffingen
 • goede kwaliteit van de woningen en een goed onderhoudsbeleid
 • energiebesparende maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
 • een leefomgeving die schoon en veilig is

Wat doen wij?

Als HPW komen we ongeveer acht keer per jaar bijeen voor een onderling overleg en spreken we daarnaast ook nog regelmatig met Wold & Waard bij hun op kantoor over de gang van zaken. Daarnaast brengen we meerdere malen per jaar advies uit aan Wold & Waard over verschillende thema’s zoals de jaarlijkse huuraanpassing, onderhoudsbeleid en de begroting.

Naast overleg met alleen Wold & Waard hebben we ook enkele keren per jaar overleg met zowel Wold & Waard als de gemeente. Dit doen we om de zogeheten Prestatieafspraken, waarin wij opkomen voor de belangen van de huurder over onder andere de leefbaarheid van de omgeving en woonlasten.

Tot slot zoeken we ook graag de andere huurders op door bijvoorbeeld een huurderscafé of een bezoek aan een jaarmarkt.

Wie zoeken wij?

We zoeken naar een huurder van Wold & Waard. Daarvan verwachten wij dat deze in elk geval:

 • Interesse heeft bij de taken van het HPW
 • Tijd heeft om actief deel te nemen aan de activiteiten en het overleg van het HPW
 • Digitaal vaardig is en beschikt over eigen vervoer
 • Enthousiast en sociaalvaardig is
 • Zich betrokken voelt bij het beleid en dienstverlening van Wold & Waard
 • Zich betrokken voelt bij het wonen in het Westerkwartier
 • Geen andere functies bekleedt die strijdig kunnen zijn met het belang van HPW en Wold & Waard

Belangstelling?

Kijk voor meer informatie op www.huurdersplatformwesterkwartier.nl. Als u mee wilt doen en deel wilt nemen aan het HPW, laat het ons weten en stuur voor 1 augustus 2024 een mail naar [email protected].